VI HAR BESTÄMT OSS för att vara med och påverka vår bransch till att göra rätt för sig. Vi kämpar för råvara som produceras med omtanke och ansvar. Resursutnyttjandet har under det sista århundradet inte stått i paritet med vad vår jord faktiskt kan förse oss med.

Kommande århundrande blir avgörande för hur vår planet ska vara att leva på. Vi ser det som en självklarhet att bidra till att skapa en bättre värld för kommande generationer.

MILJÖ OCH KVALITET

Strävan med vårt miljöarbete är att vår påverkan på miljön ska vara så begränsad som möjligt. Detta innebär rent konkret att vi löpande arbetar med att minimera vårt resursbehov genom att investera smart men även genom att vara återhållsamma med råvaror som används i produktionen….  LÄS MER OM MILJÖ OCH KVALITET >

VÅRT SVENSKA KÖTT

Vi har alltid varit förespråkare för svenskt kött varför det alltid varit en självklarhet i våra produkter. Svenskt kött för oss har alltid varit en garant för en bra råvara som producerats enligt de hårda LÄS MER OM VÅRT SVENSKA KÖTT >