VI HAR BESTÄMT OSS för att vara med och påverka vår bransch till att göra rätt för sig. Vi kämpar för råvara som produceras med omtanke och ansvar. Resursutnyttjandet har under det sista århundradet inte stått i paritet med vad vår jord faktiskt kan förse oss med. Kommande århundrande blir avgörande för hur vår planet ska vara att leva på. Vi ser det som en självklarhet att bidra till att skapa en bättre värld för kommande generationer.

MILJÖ
Strävan med vårt miljöarbete är att vår påverkan på miljön ska vara så begränsad som möjligt. Detta innebär rent konkret att vi löpande arbetar med att minimera vårt resursbehov genom att investera smart men även genom att vara återhållsamma med råvaror som används i produktionen.

Som exempel i vårt miljöarbete kan nämnas att vi sedan ett flertal år tillbaks använder energi som fri från olja. Vi har ersatt vårt behov av olja med naturgas samt biogas för att producera ånga till driften av våra fabriker och värme till våra kontor.

Den el vi idag köper in är ursprungsmärkt, vilket innebär att 100% av elen kommer från förnybara energikällor. Utsläppen av koldioxid är därmed nära noll för produktionen av den el som används i tillverkningen av våra produkter. Kan vi dessutom hushålla med vår el samtidigt som vi investerar i energisnålare maskiner blir vårt fotavtryck mindre per producerat kilo.

Från och med den 1 oktober 2018 är produktionen i Billesholm samt Malmö helt fossilfri.

KVALITET
För oss är kvalitet något som sitter i vårt DNA! Vi har alltid trott på produkter med hög kvalitet, vilket innefattar allt från bra svensk råvara till riktig rök från bok eller alspån.

Vårt kvalitetsarbete utgår från att vi alltid ska hålla en hög produktkvalitet och en hög livsmedelssäkerhet. Detta är två ledstjärnor i vårt dagliga arbete som vi aldrig tummar på. Vi är certifi erade enligt FSSC 22000, vilket är en GFSI-godkänd standard med inriktning på livsmedelssäkerhet.

FSSC Certifikat BHM

FSSC Certifikat MLM

Ekologiskt Certifikat BHM

Ekologiskt Certifikat MLM

Kvalitetspolicy

Våra anläggningar står under livsmedelsförordningen vilket innebär att tillsyn görs av Livsmedelsverket. Utöver detta utför vi också egna internrevisioner i vår strävan efter ständig förbättring.