SVENSKT KÖTT

Vi har alltid varit förespråkare för svenskt kött varför det alltid varit en självklarhet i våra produkter. Svenskt kött för oss har alltid varit en garant för en bra råvara som producerats enligt de hårda djurskyddsregler som tagits fram i Sverige. Till detta så bidrar svenskt kött till öppna landskap med en biologisk mångfald som gynnar oss alla. Detta känns för oss helt rätt i hjärtat!

Vi arbetar med Från Sverige märkningen som är ett kontrollorgan för användandet av svensk råvara.

Läs mer på https://fransverige.se

EKOLOGISKT KÖTT

Ekologiskt producerade produkter är i ropet! Detta tycker vi är bra då ekologisk produktion syftar till nyttja naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Inte bara nyttjandet av naturresurser är i fokus för ekologisk produktion utan även djurhållningen, där ska strävan vara att djuren ska ges möjlighet att kunna bete sig så naturligt som möjligt exempelvis genom lösgående betning. Djur som får gå på lösgående betning skapar öppna landskap och biologisk mångfald vilket i sin tur bidrar till en bättre miljö.

Läs mer på SLV sida om ekologisk mat https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1